ตั้งชื่อโรงแรมให้มีเรื่องเล่าเหมือนร้านกาแฟ STARBUCKS เพื่อให้โรงแรมของคุณเป็นที่รู้จักและถูกจดจำเหมือนกับชื่อร้าน STARBUCKS

ชื่อของธุรกิจโรงแรมของคุณนั้น ต้องบ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนที่ชัดเจน ต้องอ่านได้ง่าย จดจำได้อย่างแม่นยำและสามารถสื่อถึงธรรมชาติของกิจการโรงแรม รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวจนต่อยอดไปเป็นเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ และคุณสามารถมองหาไอเดียการตั้งชื่อได้จากร้าน Starbucks ค่ะ