ทำอย่างไร ถึงจะเปิดโฮมสเตย์ได้อย่างถูกต้องและได้รับใบอนุญาตให้ทำโฮมสเตย์?

โฮมสเตย์ เป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่พักที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจที่พักขนาดเล็กค่ะ บทความนี้มีข้อมูลแน่น ๆ สำหรับคนที่สนใจอยากทำธุรกิจที่พักประเภทโฮมสเตย์ต้องห้ามพลาดค่ะ