ประเภทของโฉนดที่ดินและรายละเอียดบนโฉนดที่ดิน ที่คนทำธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

  โฉนดที่ดิน เป็นเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินประเภทหนึ่ง  และบนเอกสารโฉนดที่ดินนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือไม่ได้ศึกษา ธุรกิจโรงแรมที่พักนั้นก็จัดเป็นอสังริมทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดิน ดังนั้นเพื่อความเป็นมืออาชีพสำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้ จึงสำคัญมากที่คุณควรจะรู้รายละเอียดบนโฉนดที่ดินค่ะว่าข้อความที่อยู่ในเอกสารแผ่นนั้นมีอะไรบ้าง?