หลักการดูฮวงจุ้ยที่ดินง่ายๆ สำหรับก่อสร้างธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท ให้กิจการเจริญรุ่งเรือง!

  โรงแรมและรีสอร์ทจัดเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก  การได้มาซึ่งที่ดินอาจจะเป็นโดยทางมรดกหรือซื้อที่ดินใหม่เพื่อก่อสร้างและแม้แต่เป็นสถานที่เช่าเพื่อประกอบกิจการ ล้วนต้องใช้ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยมาช่วยดูเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กิจการ และที่สำคัญคือสร้างความสบายใจให้กับตัวเราผู้เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมด้วยค่ะ