หลักเกณฑ์การนำอาคารประเภทอื่นมาเปลี่ยนเป็นโรงแรม ที่คนทำธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

  การนำเอาอาคารประเภทอื่นมาเปลี่ยนเป็นโรงแรมนั้น อาจมีลักษณะและโครงสร้างเดิมที่ไม่สอดคล้องกับอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม จึงอาจทำให้อาคารดังกล่าวไม่สามารถขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้ แต่ถ้าต้องการนำเอาอาคารประเภทอื่นมาเปลี่ยนเป็นโรงแรมและต้องการทำให้ถูกต้องด้วย จะต้องทำอย่างไรบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบค่ะ