ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่คนทำธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

  ถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท เรื่องของภาษีที่ดินฉบับใหม่นี้จึงจำเป็นมากค่ะที่คุณจะต้องรู้เอาไว้ เพราะรูปแบบการชำระภาษีได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว