โรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก ธุรกิจของคนไทยเพื่อคนไทย จริงหรือเปล่า?

  ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคำสรรเสริญพี่น้องเกษตรกรไทยที่ได้ยินจนติดปาก คือชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ เพราะข้าวเป็นผลิตผลหลักของเกษตรกรไทยที่เคยทำสถิติยอดขายอันดับ 1 ของโลก แต่ถ้าหากอยากจะเปลี่ยนคำสรรเสริญใหม่เป็น