ซีซาร์ ริทซ์ (César Ritz) บิดาแห่งประวัติศาสตร์โรงแรมโลก ที่คนอยากทำโรงแรมต้องรู้!

ถ้าคุณอยากทำธุรกิจโรงแรมหรือเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมอยู่แล้ว มีบุคคลหนึ่งที่คุณควรจะรู้จักค่ะ เขาผู้นั้นคือซีซ่าร์ ริทซ์ บิดาแห่งการโรงแรม ผู้สร้างตำนานบทใหม่ให้กับวิชาการโรงแรมและการบริการ จนกลายเป็นมาตรฐานสำหรับโรงแรมทั่วโลกที่ใช้กันอยู่จนทุกวันนี้ และเรื่องราวของบิดาการโรงแรมผู้นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าลงมือทำในธุรกิจนี้ค่ะ