วิธีคำนวณค่าจ้างออกแบบโรงแรม-รีสอร์ท ของสถาปนิก ที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

  สถาปนิก คือผู้ที่จะช่วยเราเนรมิตรโครงการธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ทในฝันให้เป็นจริง โดยพิจารณาจากความต้องการจากเจ้าของโครงการ แล้วแปรรูปออกมาเป็นอาคารโดยผ่านการวิเคราะห์พื้นที่ สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ การเลือกใช้วัสดุ รวมถึงการควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย