เชือกปะกำและขอช้าง ของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ด้วยแรงครู!!!

  เชือกที่คุณเห็นเก่า ๆ ผุ ๆในรูป อย่าคิดว่าเป็นเพียงแค่เชือกเก่าธรรมดา ๆ เท่านั้นนะคะ แต่มันคือเชือกศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า เชือกปะกำค่ะ