ภาษีโรงแรม ที่คนทำธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ทต้องจ่าย!

    ภาษี คือเงินที่ผู้มีรายได้จะต้องนำส่งให้กับรัฐบาลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำไปสนับสนุนกิจการของรัฐฯและพัฒนาประเทศ ดังนั้นธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ททุกแห่งที่เปิดดำเนินกิจการแล้วก็มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีด้วยเหมือนกัน  และนี่คือภาษีที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมที่คนทำธุรกิจโรงแรมต้องจ่ายค่ะ

ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม เรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมต้องรู้!

    ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม คือเงินที่ต้องเรียกเก็บจากผู้เข้าพักโรงแรมเพื่อนำส่งให้กับ อบจ.ของแต่ละแห่งที่ธุรกิจโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายค่ะ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่คนทำธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

  ถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท เรื่องของภาษีที่ดินฉบับใหม่นี้จึงจำเป็นมากค่ะที่คุณจะต้องรู้เอาไว้ เพราะรูปแบบการชำระภาษีได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว

ภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท ที่คนเป็นเจ้าของโรงแรมต้องจ่าย!

ทำงานประจำจนเบื่อแล้วอยากเป็นเจ้าของธุรกิจจะเริ่มต้นอย่างไรดี ? คำถามนี้ถ้าให้ตอบแบบกวน ๆ ก็คงตอบว่า “เริ่มที่ใจ” แต่มีใจอย่างเดียวคงจะไปต่อไม่ไหว เพราะคนเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้มากมายไม่มีที่สิ้นสุด และความลับที่จะทำให้ธุรกิจของคุณไปต่อได้อย่างตลอดรอดฝั่งคือ

วิธีเลือกรูปแบบธุรกิจและการวางแผนภาษีให้สอดคล้องกับหลักกฏหมายโรงแรม

เมื่อคุณคิดอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่าง คำเตือนแรกคือ จงอย่าเริ่มต้นธุรกิจโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจนั้น มีหลายคนที่ตกม้าตายเพราะคิดว่าตัวเองมีกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาที่สะสมไว้มากพอที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาสักหนึ่งธุรกิจได้ไม่ยาก