ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 14 รายการแสดงสถานะทางการเงินและงบการเงินของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ที่เจ้าของโรงแรมต้องรู้!!!

  เมื่อคุณทำธุรกิจโรงแรมสิ่งที่คุณต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือการจัดทำบัญชีและงบการเงิน โดยการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบนั้น ก็จะมีแบบฟอร์มงบการเงินมาตรฐานที่ใช้บันทึกสถานะทางการเงินแบบสากลเพื่อหาความสัมพันธ์ของทรัพย์สินของธุรกิจนั้นค่ะ แต่ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การบันทึกบัญชีในงบการเงินของธุรกิจโรงแรม สำหรับคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีมาก่อน รายการแสดงสถานะทางการเงินเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้ค่ะ

ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 13 ระบบบัญชีและการเงินของโรงแรมขนาดเล็ก ที่เจ้าของโรงแรมต้องรู้!!!

  ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจโรงแรม ไม่ว่าโรงแรมนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มีสิ่งหนึ่งที่คุณจะละเลยไม่ได้เลยนั่นก็คือการจัดทำบัญชีโรงแรมค่ะ และก่อนที่คุณจะบันทึกบัญชีเป็นคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม เสียก่อน แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีมาก่อนเลยก็เชิญทางนี้ค่ะ ฉันจะแบ่งปันความรู้ให้กับคุณเอง

ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 12 คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรมเพื่อใช้บริหารจัดการโรงแรมและระบบบัญชี ที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

  เมื่อตัดสินใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม คุณก็ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมอย่างมืออาชีพค่ะ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและความสะดวกในการนำคำศัพท์เหล่านี้มาใช้กับระบบบริหารจัดการโรงแรม(PMS) เจ้าของโรงแรมเช่นคุณจึงต้องรู้จักคำศัพท์ที่คนโรงแรมเขาใช้กันค่ะ

ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 11 การเลือกระบบ IT เพื่อบริหารจัดการโรงแรมอย่างเหมาะสม ที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังครองโลก เจ้าของธุรกิจโรงแรมหลายแห่งคงอยากที่จะติดตั้งระบบ IT เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โรงแรมขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนอย่างจำกัดนั้นก็ควรต้องเลือกระบบ IT ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลาย แต่เราจะมีวิธีเลือกระบบ IT อย่างไรเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดงบประมาณน้อยที่สุดค่ะ

ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 10 ระบบบริหารจัดการโรงแรม หรือ PMS ที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

ระบบบริหารจัดการโรงแรมที่ภาษาคนโรงแรมเรียกว่า PMS นั้นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยบริหารจัดการห้องพักในธุรกิจโรงแรมสำหรับบริหารงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าเมื่อแขกเข้ามาพักรวมถึงระบบบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ของโรงแรม และถ้าคุณต้องการนำโปรแกรม PMS มาใช้ จึงจำเป็นมากที่คุณต้องรู้วิธีคิดอัตราค่าบริการเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ

ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 9 สมุดบัญชีประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ที่เจ้าของโรงแรมต้องรู้!!!

สมุดบัญชีประเภทต่าง ๆ ที่ใช้การบันทึกบัญชีด้วยมืออาจฟังดูแล้วล้าหลังไปบ้างนะคะ เพราะในปัจจุบันนี้ธุรกิจโรงแรมโดยส่วนใหญ่ก็ได้ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเข้ามาช่วยทำงานกันบ้างแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะใช้งานโปรแกรมบัญชีเป็น คุณก็ต้องรู้จักและทำความเข้าใจหลักการบันทึกบัญชีด้วยมือเบื้องต้นมาก่อนค่ะ แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีเลย ในบทความนี้ฉันมีความรู้เรื่องบัญชีเบื้องต้นมาแบ่งปันให้กับคุณค่ะ

ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 8 วิธีคิดอัตราค่าเช่าห้องพักโรงแรม ที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

  เพื่อให้การบริหารธุรกิจโรงแรม ของคุณนั้นเป็นไปแบบมืออาชีพ คุณจึงจำเป็นต้องรู้ว่าตามหลักสากลนั้นเขามีวิธีการคิดอัตราค่าเช่าห้องพักของโรงแรม-รีสอร์ทกันอย่างไรบ้าง และเพื่อความเข้าใจในการนำรายได้ของธุรกิจโรงแรมไปบันทึกบัญชี ในบทความนี้ ฉันจึงนำเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าเช่าห้องพักแบบที่เป็นสากลมาแบ่งปันให้กับคุณค่ะ  

ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 7 รายจ่ายประเภทต่าง ๆ ของโรงแรม เพื่อความสะดวกในการบริหารระบบบัญชีโรงแรม ที่เจ้าของโรงแรมต้องรู้!!!

ธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการให้บริการห้องพัก และบางแห่งยังมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการลูกค้าอีกด้วย ทางโรงแรมที่พักจึงต้องจัดเตรียมสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการโดยไม่ล่าช้าและไม่ให้สินค้าขาดมือเพื่อสะดวกต่อการบริการที่ดี ดังนั้น รายจ่ายของธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท ที่จะกล่าวถึงและนำมาแบ่งปันนี้จะช่วยคุณบริหารจัดการและควบคุมรายจ่ายของธุรกิจได้ในคราวเดียวกันค่ะ

ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 6 รายงานสรุปรายได้ประจำวันของธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท ที่เจ้าของโรงแรมต้องรู้!!!

ธุรกิจโรงแรม ต้องเปิดดำเนินงานเพื่อให้บริการกับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้มีรายได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมจึงจำเป็นมากค่ะ ที่คุณจะต้องรู้จัก รายงานสรุปรายได้ประจำวันของธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาบริหารจัดการเรื่องการจองห้องพักของลูกค้าและรู้จักแหล่งที่มาของรายได้ที่เข้า-ออกในแต่ละวันของธุรกิจเพื่อนำมาบริหารจัดการเรื่องบัญชีโรงแรมค่ะ

ตีแตกบัญชีโรงแรม ตอนที่ 5 เอกสารใบสำคัญกำกับรายได้ของธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท ที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมต้องรู้!!!

  ใบสำคัญกำกับรายได้ เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทสำหรับฝ่ายบัญชี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และยังเป็นเอกสารสำคัญในการเรียกเก็บเงินกับแขกที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรมของคุณด้วยค่ะ ถ้าใบสำคัญกำกับรายได้สำคัญขนาดนี้ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมารู้จักกับเอกสารนี้ด้วยกันนะคะ