บริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านไวรัส Covid-19

| 0
www.a-lisa.net และโรงแรม Le bar tarry มอบเงินบริจาคให้กับ โรงพยาบาลท่าลี่ จ.เลย เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤตต้านไวรัส Covid-19

เราขอส่งมอบกำลังใจเล็ก ๆ นี้ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกท่าน และขอให้วิกฤตนี้จงผ่านพ้นไปในเร็ววันด้วยค่ะ