ร่วมถ่ายแบบและเดินแบบการกุศลกับกาชาด จ.เลย

| 0

โรงแรม Le bar tarry เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเดินแบบและถ่ายแบบผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม การแต่งกายแบบไทย