นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่นักธุรกิจที่มีอาณาจักรธุรกิจใหญ่โต มีมูลค่าธุรกิจมหาศาลและมีเงินในบัญชีจำนวนมาก

แต่หมายถึง นักธุรกิจที่สร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุด เพื่อมหาชน

 

EP1 จุดหมายปลายทางของการเริ่มต้น ที่ อ.ท่าลี่ จ.เลย