วิธีหาธุรกิจที่ใช่ งานที่ชอบสำหรับคนในศตวรรษที่ 21

  สูตรสมการชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 คือ 3R x 4C หรือเรียกว่า “แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่” เป็นสูตรที่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่จะต้องศึกษาเล่าเรียนและต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไป...

พลังของคลื่นลูกที่ 3 จุดเปลี่ยนของชีวิตแห่งอนาคต

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หายไปสักพัก ไม่ได้เขียนบทความและไม่ได้โพสต์เฟสบุ๊ค และใช้สื่อโซเชียลใดๆเลย สาเหตุเป็นเพราะว่ามีเรื่องต้องต่อสู้กับหัวใจตัวเองอย่างหนัก ในช่วงที่เงียบหายไป มีสิ่งเดียวที่ทำก็คือการอ่านหนังสือ อ่านๆๆ แล้วก็อ่าน อ่านเพื่อค้นหาข้อมูล อ่านเพื่อค้นหาตัวเองให้เจอว่า…...