ภาพบรรยากาศห้องอบรมและ Work Shop 

หลักสูตร เจ้าของโรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก ใคร ๆ ก็เป็นได้ รุ่นที่ 4