วัตถุประสงค์ ก็เพื่อแบ่งปันไอดียเมนูอาหารง่าย ๆ ที่ปรุงจากวัตถุดิบพื้นบ้านของเราเอง เพราะอยากให้คนหันมาสนใจวัตถุดิบพื้นบ้านของไทย ได้รู้จักคุณค่าของสมุนไพรไทยและสนับสนุนเกษตรกรไทยค่ะ

 

EP1 ผัดเห็ดเผาะใส่ยอดใบหม่อน

EP2 แยมมะม่วง 3 ฤดู